การไหว้ขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน

การไหว้ขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน ของ ``สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี``
การไหว้ครั้งที่ 1

ไหว้ครั้งแรก เพื่อบูชาและขอขมา “พระพุทธเจ้า” น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลก พร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ “ทาน ศีล ภาวนา”

การไหว้ครั้งที่ 2

ไหว้ครั้งที่สอง เพื่อบูชาและขอขมา “พระธรรม” น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสให้สัตว์โลก และนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริง พร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนืองๆ

การไหว้ครั้งที่ 3

ไหว้ครั้งที่สาม เพื่อบูชาขอขมา “พระสงฆ์” สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่าง ระลึกถึงพระที่ท่านเคารพรักนับถือแล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์ เพื่อปกปักรักษาท่าน พร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์ เพื่อช่วยการสานต่อศาสนาเช่น บำรุงสงฆ์ น้อมรับคำสอน ทำบุญตักบาตร และช่วยเผยแพร่ธรรม เป็นต้น

การไหว้ครั้งที่ 4

ไหว้ครั้งที่สี่ เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมา “พ่อ-แม่” ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังอยู่ การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิต และส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคต การงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรือง “ด้วยอานุภาพแห่งความกตัญญู” ขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริง น้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพนี้และภพหน้า

การไหว้ครั้งที่ 5

ไหว้ครั้งที่ห้า เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมา “พระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์” ท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมือง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บ้านเมืองของพวกเรา พึงกราบไหว้ก่อนนอน เพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิต ขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติ สิ่งศักดิ์สิิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานท่านให้เจริญรุ่งเรือง

การไหว้ครั้งที่ 6

ไหว้ครั้งที่หก เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมา “ครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรม” ทั้งหลาย ไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหน ( เช่น เป็นเพื่อน เป็นครู เป็นคนรู้จัก เป็นเจ้านาย ฯลฯ ) พึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดลงไป

การไหว้ครั้งที่ 7

ไหว้ครั้งที่เจ็ด เพื่อกราบไหว้ขอขมา “เจ้ากรรมนายเวร” ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติ ( แม้แต่สัตว์ที่ท่านทานเข้าไป ) ให้ท่านน้อมระลึกในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ ยิ่งทุกข์มาก แสดงว่ากรรมท่านก็มาก เพราะเคยทำผิดไว้มาก ตาม “กฏแห่งกรรม” ธรรมดาโลก ให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพนี้ หรือภพที่ผ่านๆมา เพื่อขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร พึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในกาลข้างหน้าอีก ( การไม่ก่อกรรมชั่ว คือการไม่สร้างหนี้สินให้ตัวเอง )

อานิสงค์จากการไหว้บูชาขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน

1. ทำให้เป็นที่รักใคร่ของมวลสัตว์โลก และโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน
2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น ยศตำแหน่งรุ่งเรือง เจ้านายเมตตา
3. สิ่งศักดิ์สิิทธิ์คุ้มครอง ไปที่ไหนก็แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง
4. จิตแจ่มใส มีสติ มีความเมตตาและความอ่อนโยนอยู่เนือง ๆ
5. สติปัญญาดี ไม่อับจนหนทาง
6. ปราศจากเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาท
7. เงินทองไหลมาเทมาด้วยอานุภาพของสิ่งทั้ง 7 ที่กราบไหว้
8. จิตเกิดสมาธิได้เร็ว จิตไม่มีมารมาคอยทำให้ฟุ้งซ่าน
9. ปัญหาชีวิตคลี่คลาย จากหนักเป็นเบา
10. ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง รักใคร่ปรองดอง

คติธรรมคำสอน….”สมเด็จพระพุฒาจารย์” (โต พฺรหฺมรํสี)
ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต

บทสวดมนต์แนะนำ
สายมูพาไหว้พระ วัดและสถานที่แนะนำ

Horoscope Thailand

Your source of everything on Horoscope

แหล่งรวมข้อมูลสำหรับสายมู ทำนายฝันพร้อมเลขเสี่ยงโชคจากตำราเก่า พาไปมูทั่วไทย แนะนำศาลหลักเมือง วัดสายมู และสถานที่ปฏิบัติธรรม แหล่งรวมบทสวดมนต์ แจกวิธีการจัดปรับฮวงจุ้ย เสริมดวงด้านต่างๆ

มิถุนายน 2024
พฤอา
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930