ศาลหลักเมือง

จังหวัดสระแก้ว

“Sa Kaeo City Pillar Shrine”

สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเป็นศูนย์รวมใจ เป็นกำลังใจ และความรัก ความสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้ว

ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ ณ บริเวณ สวนกาญจนาภิเษก จังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ศาลหลักเมืองแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรง และร่วมใจในการจัดสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเป็นศูนย์รวมใจ เป็นกำลังใจ และความรัก ความสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้ว

ศุภมัศดุ พระพุทธศาสนายุกาลล่วงด้วย 2536 พรรษา ณ วันที่ 1 เดือนธันวาคม ตรงกับวันพุธแรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย จุลศักราช 1355 เบญจศก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้วขึ้น ณ ชายพระราชอาณาเขตเบื้องบูรพาแห่งราชอาณาจักรสยาม และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้ง นายเกษม ชัยสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2538

การที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ให้พสกนิกรได้มีความสะดวกสบายในการรับบริการจากทางราชการในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่า จึงได้มีมติร่วมกันเป็นเอกฉันท์ให้จัดสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดสระแก้วขึ้น เพื่อเป็นสัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี สร้างขวัญและกำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พสกนิกรชาวสระแก้ว

จังหวัดสระแก้วได้รับการสถาปนาให้เป็นจังหวัดใหม่ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536

เสาหลักเมืองแห่งนี้ได้คัดเลือกต้นชัยพฤกษ์ที่มีคุณลักษณ์ถูกต้องตามโบราณราชประเพณี มีขนาดเส้นรอบวงที่โคนต้น 120 นิ้ว ความสูง 229 นิ้ว และได้ทำพิธีบัดพลีบวงสรวงรุกขเทวดา เพื่อขอนำมาจัดสร้างเป็นศาลหลักเมือง เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2538 เวลา 10:00 น. จากนั้นได้ทำการแกะสลักเป็นเสาหลักเมืองที่มีขนาดความสูง 140 นิ้ว โดยหลวงพ่อโง่น โสรโย พระเถระผู้ทรงคุณ แห่งวัดพระพุทธบาทเขารวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานในการแกะสลักและอธิษฐานจิต แล้วนำกลับมายังจังหวัดสระแก้ว ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2538 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 7

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชพิธีทรงพระสุหร่ายทรงเจิมยอดเสาหลักเมือง และแผ่นทองดวงเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2539 เวลา 17:30 น. และได้ประกอบพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นประดิษฐานยังศาลหลักเมือง ในวันที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2539 เวลา 9:09 น.

ศาลหลักเมืองได้จัดสร้างตามแบบมาตรฐานของกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ประกอบด้วย ปรางค์องค์ใหญ่ ขนาความกว้าง 6.60 เมตร มีความสูง 19.10 เมตร และปรางค์สี่ทิศ

พิธีสมโภช เฉลิมฉลองศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว จะจัดในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)
ที่ตั้ง : ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
Click นำทางบน Google Maps

Horoscope Thailand

Your source of everything on Horoscope

แหล่งรวมข้อมูลสำหรับสายมู ทำนายฝันพร้อมเลขเสี่ยงโชคจากตำราเก่า พาไปมูทั่วไทย แนะนำศาลหลักเมือง วัดสายมู และสถานที่ปฏิบัติธรรม แหล่งรวมบทสวดมนต์ แจกวิธีการจัดปรับฮวงจุ้ย เสริมดวงด้านต่างๆ

มิถุนายน 2024
พฤอา
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

วัดสายมู

  • วัดราชโอรสเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งบรมราช...

  • สักการะ องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช ก่อนถึงองค์พญานาค ต้องเดินผ่านระฆังที่ต้องใช้...

  • พญานาคสีขาว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาของชาวสะหวันนะเขต สปป.ลาว ประเทศเพื่อนบ้าน ข้ามฝั่งม...

  • ศาลเจ้าแม่ทับทิม ชาวจีนที่ทำการค้าในเมืองนนทบุรีหรือจังหวัดนนทบุรีมากราบบูชาขอพรกันมากแล้...