เมษายน 2023

คติธรรมคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต ความหมายของการไหว้ขอขมา 7 ครั้งก่อนนอน...

สิ่งที่ฝันกับตัวเลข ฝันเห็นงูใหญ่ พญานาค คือเลข 5 ฝันเห็นกษัตริย์ คือเลข 9 ฝันเห็นงูเล็ก คือเลข 6 ฝันเห็นพระจันทร์ คือเลข 0 ฝันเห็น...

บทสวดมนต์เมื่อตื่นจากความฝัน ในคืนหรือวันที่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายก็ตาม เมื่อตื่นจากฝันแล้ว ควรสวดมนต์ ดังวิธีการแก้ฝันตามคำบอกเล่า...

บทสวดมนต์ คาถาพลังปาฏิหาริย์ คาถาพระพุทธเจ้า 16 พระองค์ ตั้ง นะโม 3 จบ ตั้งจิตระลึกภาวนา ถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ บทสวดมนต์สายมู...

บทสวดมนต์ อิติปิโส 8 ทิศ เริ่มบทสวดด้วยการสวด นะโม 3 จบ ตั้งจิตระลึกภาวนา ถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และเริ่มสวดตามบทสวดมนต์...

วิธีการแก้ฝันตามคำบอกเล่าของคนแก่คนเฒ่าสูงอายุในสมัยก่อนตกทอดกันมา จะถือว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามแต่ละความเชื่อของแต่ละบุคคล...

ความฝันวันไหน จะมีความหมายที่ต่างกัน ความฝันที่อาจเป็นนิมิตได้นั้น คือความฝันที่มีขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้ามืดเท่านั้น...

ความฝันที่อาจเป็นนิมิตได้นั้น คือความฝันที่มีขึ้น ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเช้ามืดเท่านั้น อานุภาพของพระจันทร์เป็นเครื่องทำนายความฝันให้เป็นจริง...