พฤษภาคม 2023

คาถาบูชาพญานาค เจ้าย่านาคี นางพญานาคิณีศรีปทุมมา เจ้าปู่นาคา สวดพระคาถาขอทรัพย์ เปิดทางความร่ำรวย มีโชคมีลาภ ...

คาถาบูชาพญานาค เจ้าปู่นาคา พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ เจ้าย่านาคี นางพญานาคิณีศรีปทุมมา สวดพระคาถาขอทรัพย์ เปิดทางความร่ำรวย มีโชคมีลาภ ...

คาถาบูชาพญานาคทุกพระองค์ เจ้าปู่นาคา พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ เจ้าย่านาคี นางพญานาคิณีศรีปทุมมา สวดพระคาถาขอทรัพย์ เปิดทางความร่ำรวย มีโชคมีลาภ ...

คาบูชาเจ้าย่านาคี คาถาบูชาพญานาค เจ้าย่านาคี รัตนาวดีศรีสตะนาคราช สวดพระคาถาขอทรัพย์ เปิดทางให้ทำมาหากิน มีโชคมีลาภ...