บทสวดมนต์

บทสวดมนต์เมื่อตื่นจากความฝัน ในคืนหรือวันที่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้ายก็ตาม เมื่อตื่นจากฝันแล้ว ควรสวดมนต์ ดังวิธีการแก้ฝันตามคำบอกเล่า...

บทสวดมนต์ คาถาพลังปาฏิหาริย์ คาถาพระพุทธเจ้า 16 พระองค์ ตั้ง นะโม 3 จบ ตั้งจิตระลึกภาวนา ถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ บทสวดมนต์สายมู...

บทสวดมนต์ อิติปิโส 8 ทิศ เริ่มบทสวดด้วยการสวด นะโม 3 จบ ตั้งจิตระลึกภาวนา ถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และเริ่มสวดตามบทสวดมนต์...