พญานาคราช

องค์ท้าวสมุทรเทวา องค์ท้าวสมุทรเทวี เริ่มก่อสร้างในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยลูกหลานผู้รักและศรัทธาในองค์เพชรภัทรเทวา ช่วยให้ลูกหลานมีความคล่องตัวด้านปัจจัยในกระแสสัมมาอาชีพ ทำให้สามารถปิดหนี้สินได้ รวมไปถึงยังเคยให้โชคลูกหลานได้ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 มาแล้ว จึงเป็นที่พักใจของลูกหลานในสายทะเลตะวันออกนี้...